Styrelsen

Ordförande

Malte Malm                                           070 660 74 93
Kabyssgränd 24B

Sekreterare

Gunilla Hedqvist                                   073 181 63 75
Kabyssgränd 35B

KASSÖR

Lars-Erik Persson                            070 358 36 16
Kabyssgränd 3C

Ledamöter

Lena Ljungström                                    070 793 53 27
Kabyssgränd 15B

  

Dorit Smit                                                070 644 13 99
Kabyssgränd 6A