Bevattningsförbud
i
Båstad kommun!

Den 12 juli informerade Båstad kommun på sin hemsida om bevattningsförbud.

Det är bland annat förbjudet  att använda kommunalt vatten till bevattning av gräsmattor, blommor, eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.

Läs mer på  www.bastad.se